Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 25 đến 29-1

Chủ Nhật, 24-01-2021, 07:57
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 25 đến 29-1,  có 13 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 22-2, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 28-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 29-1.

* Ngày 9-2, CTCP Dệt May 7 (UPCoM: DM7) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-1 và ngày ĐKCC là 29-1.

* CTCP Phụ Gia Nhựa (HNX: PGN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-1 và ngày ĐKCC là 29-1.

* Ngày 5-2, CTCP SIVICO (UPCoM: SIV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-1 và ngày ĐKCC là 28-1.

* Ngày 8-2, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-1 và ngày ĐKCC là 27-1.

* Ngày 5-2, CTCP Công trình Giao thông Công chánh (UPCoM: CPW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-1 và ngày ĐKCC là 27-1.

* Ngày 2-2, CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (UPCoM: VWS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-1 và ngày ĐKCC là 27-1.

* CTCP Vicostone (HNX: VCS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:309 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 309 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-1 và ngày ĐKCC là 27-1.

* Ngày 5-2, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-1 và ngày ĐKCC là 26-1.

* Ngày 8-2, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-1 và ngày ĐKCC là 26-1.

* Ngày 10-3, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-1 và ngày ĐKCC là 26-1.

* Ngày 19-2, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-1 và ngày ĐKCC là 26-1.

* Ngày 8-2, CTCP In tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-1 và ngày ĐKCC là 26-1.

LÊ MINH