Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 24 đến 28-8

Chủ Nhật, 23-08-2020, 16:10
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 24 đến 28-8, có 29 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho các cổ đông.

* Ngày 16-9, CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 28-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 31-8.

* Ngày 30-10, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-8 và ngày ĐKCC là 31-8.

* Ngày 30-9, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (UPCoM: SNC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-8 và ngày ĐKCC là 31-8.

* Ngày 16-9, CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-8 và ngày ĐKCC là 31-8.

* Ngày 30-9, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCoM: VLP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-8 và ngày ĐKCC là 31-8.

* Ngày 11-9, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-8 và ngày ĐKCC là 31-8.

* CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 18-9, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 25-9, Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (UPCoM: EMS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:96 (người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 96 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 18-9, CTCP Cấp thoát nước Bình Định (UPCoM: BDW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 9-9, Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (UPCoM: PIS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 15-9, CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 9-9, CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (UPCoM: BSD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 25-9, CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 10-9, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-8 và ngày ĐKCC là 28-8.

* Ngày 28-9, CTCP Xây dựng DIC Holdings (HNX: DC4) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 28-9, CTCP Xây dựng DIC Holdings (HNX: DC4) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 24-9, CTCP Bê-tông Ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 24-11, CTCP Bê-tông Ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 18-9, CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 18-9, CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-8 và ngày ĐKCC là 27-8.

* Ngày 10-9, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-8 và ngày ĐKCC là 26-8.

* CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-8 và ngày ĐKCC là 26-8.

* Ngày 15-9, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-8 và ngày ĐKCC là 26-8.

* Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:393 (người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 393 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-8 và ngày ĐKCC là 26-8.

* CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-8 và ngày ĐKCC là 26-8.

* Ngày 8-9, CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-8 và ngày ĐKCC là 25-8.

* Ngày 1-9, CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (UPCoM: VTK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-8 và ngày ĐKCC là 25-8.

* Ngày 14-9, CTCP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.866 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-8 và ngày ĐKCC là 25-8.

* Ngày 10-9, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-8 và ngày ĐKCC là 25-8.

* 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 17 đến 21-8

LÊ MINH