Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 18 đến 22-1

Thứ Bảy, 16-01-2021, 11:27
(Ảnh minh họa)

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 18 đến 22-1.

* Ngày 4-2, CTCP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 21-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 22-1.

* CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-1 và ngày ĐKCC là 22-1.

* Ngày 3-2, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-1 và ngày ĐKCC là 22-1.

* CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:9, giá 28.500 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 09 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-1 và ngày ĐKCC là 22-1.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 89:7, giá 59.200 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 89 quyền được mua 07 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-1 và ngày ĐKCC là 21-1.

* CTCP Vinafreight (HNX: VNF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-1 và ngày ĐKCC là 21-1.

* CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 15.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-1 và ngày ĐKCC là 21-1.

* Ngày 3-2, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-1 và ngày ĐKCC là 21-1.

* Ngày 29-1, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* Ngày 2-2, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* Ngày 2-2, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* Ngày 29-1, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100000:68337, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 68.337 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-1 và ngày ĐKCC là 20-1.

* Ngày 29-1, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-1 và ngày ĐKCC là 19-1.

* CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 25.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 18-1 và ngày ĐKCC là 19-1.

* Ngày 28-1, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-1 và ngày ĐKCC là 19-1.

THIÊN HƯƠNG