Không báo cáo theo quy định, Công ty FICO bị phạt 85 triệu đồng

Thứ Tư, 11-11-2020, 16:31
(Ảnh minh họa)

Ngày 11-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã xử phạt hành chính CTCP Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO, số tiền 85 triệu đồng, do không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN, ngày 9-11, đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với CTCP  Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (địa chỉ: số 436 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), số tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty FICO đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Công ty cũng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019.

M.K