HNX chấp thuận hơn 25,6 triệu cổ phiếu IBC và C21 giao dịch trên UPCoM

Thứ Tư, 19-10-2016, 14:45
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận đưa hơn 6,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư VN Benchmark (MCK: IBC) và hơn 19,3 triệu cổ phiếu của CTCP Thế kỷ 21 (MCK: C21) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt các ngày 25-10 và 1-11 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu IBC và 18 nghìn đồng/cổ phiếu C21. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty đạt hơn 256 tỷ đồng.

Theo đó, CTCP Đầu tư VN Benchmark, mã chứng khoán: IBC, đăng ký giao dịch 6.301.060 cổ phiếu phổ thông (Sáu triệu ba trăm linh một nghìn không trăm sáu mươi cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 63.010.600.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ không trăm mười triệu sáu trăm nghìn đồng).

Cổ phiếu IBC có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 25-10-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đầu tư VN Benchmark có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Thế kỷ 21, mã chứng khoán: C21, đăng ký giao dịch 19.336.371 cổ phiếu phổ thông (Mười chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi mốt cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 193.363.710.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

Cổ phiếu C21 có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 1-11-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Thế kỷ 21 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

LÊ MINH