Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 9 đến 13-11

Thứ Bảy, 07-11-2020, 11:24
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 9 đến 13-11, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 15 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 30-11, CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 13-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 16-11.

* Ngày 30-11, CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-11 và ngày ĐKCC là 16-11.

* Ngày 3-11, CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-11 và ngày ĐKCC là 16-11.

* Ngày 8-12, CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-11 và ngày ĐKCC là 16-11.

* CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 (người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-11 và ngày ĐKCC là 16-11.

* Ngày 30-11, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-11 và ngày ĐKCC là 16-11.

* Ngày 23-11, CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-11 và ngày ĐKCC là 13-11.

* Ngày 27-11, CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-11 và ngày ĐKCC là 13-11.

* Ngày 30-11, CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-11 và ngày ĐKCC là 12-11.

* Ngày 25-11, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-11 và ngày ĐKCC là 12-11.

* CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-11 và ngày ĐKCC là 12-11.

* Ngày 25-11, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-11 và ngày ĐKCC là 12-11.

* Ngày 26-11, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-11 và ngày ĐKCC là 11-11.

* Ngày 26-11, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-11 và ngày ĐKCC là 11-11.

* Ngày 20-11, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-11 và ngày ĐKCC là 11-11.

LÊ MINH