Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 23 đến 27-9

Chủ Nhật, 22-09-2019, 12:13
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 23 đến 27-9.

* Ngày 5-11, CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 27-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 30-9.

* Ngày 11-10, CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-9 và ngày ĐKCC là 27-9.

* Ngày 9-10, CTCP Địa ốc 11 (HNX: D11) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-9 và ngày ĐKCC là 27-9.

* Ngày 16-10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (UPCoM: HU6) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-9 và ngày ĐKCC là 27-9.

* Ngày 24-10, CTCP Vận tải Hà Tiên (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-9 và ngày ĐKCC là 27-9.

* Ngày 28-10, CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-9 và ngày ĐKCC là 27-9.

* Ngày 18-10, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 14-10, CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 15-10, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 10-10, CTCP Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 430 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 17-10, Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 28-10, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 21-10, CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 26-9.

* Ngày 10-10, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* Ngày 10-10, CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* Ngày 10-10, CTCP Gạch ngói Cao cấp (HNX: MCC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 10-10, CTCP Gạch ngói Cao cấp (HNX: MCC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 11-10, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UPCoM: TSJ) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.113 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 17-10, CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 10-10, CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (UPCoM: TA6) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.073,437 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Những doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 16 đến 20-9

THIÊN HƯƠNG