Đại hội cổ đông VNA thông qua kế hoạch phát hành 8.000 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn

Thứ Ba, 29-12-2020, 14:27

Với kế hoạch được bơm vốn 12.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines sẽ có nguồn tài chính để thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngân hàng. Dự kiến năm 2023, hãng hàng không quốc gia sẽ phục hồi doanh thu có lãi và hết lỗ luỹ kế vào năm 2025.

Sáng nay, 29-12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2020 để xem xét các nội dung HĐQT đệ trình liên quan đến các phương án tài chính và kiện toàn toàn HĐQT của doanh nghiệp.

ĐHCĐ đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines. Theo đó, hãng hàng không quốc gia sẽ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với quy mô 8.000 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.

Với việc phát hành này, vốn chủ sở hữu của hãng sẽ ở mức 8.278 tỷ đồng (hết năm 2020) và 8.242 tỷ đồng (hết năm 2021). Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hết năm nay dự kiến ở mức 6,19 lần sẽ giảm xuống còn 5,22 lần (cuối năm 2021).

Đại hội cổ đông Vietnam Airlines thông qua kế hoạch phát hành 8.000 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn -0

Số tiền 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu được sử dụng để thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại các ngân hàng; tuyệt đối không dùng cho các hoạt động đầu tư, mua sắm hay các hoạt động không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Đại hội cũng kêu gọi các cổ đông khác cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản, bảo đảm sự công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các cổ đông và với các doanh nghiệp khác trong ngành hàng không. Số tiền huy động thông qua phương án này là 4.000 tỷ đồng.

Các khoản vay được áp dụng phương án xử lý chênh lệch lãi vay theo đúng phương án xử lý chênh lệch lãi vay của cổ đông nhà nước, sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết, kết thúc năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines ước đạt 42.523 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước đạt 32.983 tỷ đồng, vượt 4,8% và 1,4% so với kế hoạch điều chỉnh trước tác động của đại dịch Covid-19. Số lỗ hợp nhất dự kiến ở mức 14.445 tỷ đồng; trong đó số lỗ của công ty mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, giảm lỗ 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch sau khi Vietnam Airlines thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao quản trị doanh nghiệp, cắt giảm chi phí….

Mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng 2.858 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Hoạt động khai thác được duy trì và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Số chuyến bay năm 2020 ước đạt 96.500 chuyến, sản lượng hành khách ước đạt 14,23 triệu khách. Sản lượng hàng hóa ước đạt 194.457 tấn. Chỉ số đúng giờ (OTP) năm 2020 đạt xấp xỉ 90%. Hãng thực hiện thành công hơn 180 chuyến bay hồi hương, đưa hơn 52.000 công dân Việt Nam về nước an toàn từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chỉ số tài chính và khai thác năm 2020 của Vietnam Airlines đều khả quan hơn so với kế hoạch dự báo trước đó. Kết quả này có được nhờ dịch bệnh trong nước được kiểm soát hiệu quả, môi trường kinh doanh ổn định, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và cơ quan hữu quan, cùng những giải pháp quyết liệt từ nội tại của Vietnam Airlines.

Trong giai đoạn 2021-2025, Vietnam Airlines sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc tập trung triển khai phương án tái cơ cấu tổng thể, bao gồm tái cơ cấu sở hữu vốn và tài chính; tái cơ cấu lại tài sản và các danh mục đầu tư; tái cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp với các nghiệp vụ bán/bán và thuê lại (SLB) các tàu bay sở hữu; thoái một phần vốn hoặc toàn bộ vốn tại một số doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải hàng không… Các giải pháp này nhằm đạt mục tiêu gia tăng thu nhập, cải thiện dòng tiền, xóa lỗ lũy kế, tạo nguồn tiền đầu tư phát triển.

Đại hội cũng thông qua nội dung bầu ông Lê Trường Giang, Chánh Văn phòng Vietnam Airlines vào HĐQT thay cho ông Dương Trí Thành hết nhiệm kỳ.

TÔ HÀ