Bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải

Thứ Bảy, 25-05-2019, 09:51

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 18-6 tới, sẽ tổ chức phiên bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu, mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần, giá khởi điểm 11.800 đồng/cổ phần.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, địa chỉ: Tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngân hàng vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, số lượng cổ phần được bán đấu giá lần này tương đương với 0,34% vốn điều lệ.

Năm 2018, Ngân hàng có tổng tài sản 137,7 tỷ đồng; hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,9 và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 8,97. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm 2018 là 2,21%, giảm 0,12% so với năm 2017. Số dư cho vay trên tổng tài sản là 34,76%.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên thu nhập lãi thuần năm 2018 của Ngân hàng tăng mạnh, đạt 29,92%, trong khi năm 2017 chỉ là 7,62%; tương tự hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,89% năm 2017 lên 6,28% năm 2018.

Tuy nhiên, hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên thu nhập lãi thuần lại giảm từ 73,77% năm 2017 xuống còn 61,76% năm 2018. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 của Ngân hàng này là 10%.

Tại phiên đấu giá ngày 18-6 tới, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đưa ra đấu giá: 4.033.512 cổ phần, do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm 11.800 đồng/cổ phần.

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua sẽ căn cứ vào quy chế đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8 giờ, ngày 23-5 đến 15 giờ 30 phút, ngày 11-6, tại các đại lý Đấu giá.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 14-6, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 18-6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19-6-2019 đến 16 giờ ngày 25-6-2019.

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 20-6-2019 đến ngày 25-6-2019.

THIÊN HƯƠNG