Ba nhà đầu tư bị UBCKNN phạt hành chính 225 triệu đồng

Thứ Bảy, 04-01-2020, 15:37
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư, gồm hai tổ chức và một cá nhân, với tổng số tiền phạt 225 triệu đồng, do các vi phạm trong báo cáo thông tin; vi phạm trong thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Theo đó, ngày 31-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 415/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Ê đen (địa chỉ tại 94-96 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), số tiền 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

CTCP Ê đen không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

* Cùng ngày 31-12, UBCKNN ban hành Quyết định số 412/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP chứng khoán FPT (địa chỉ tại 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội), số tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, CTCP chứng khoán FPT không ký hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

* Trước đó, ngày 30-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC xử phạt hành ông Zhang Ping, cụ thể:

Phạt tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (ngày 27-8-2019, ông Zhang Ping (chủ tài khoản số 069FIA2692 mở tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội) bán 36.200 cổ phiếu PPE của CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,15% xuống 5,52%, tuy nhiên đến ngày 27-9-2019, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu);

Phạt tiền 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (ngày 11-9-2019, ông Zhang Ping đã bán 110.500 cổ phiếu PPE làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,52% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn của CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, tuy nhiên đến ngày 27-9-2019, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Zhang Ping).

Tổng số tiền phạt đối với ông Zhang Ping là 40 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG