35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 16 đến 20-11

Thứ Bảy, 14-11-2020, 16:44
(Ảnh minh họa)

Danh sách 35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 16 đến 20-11.

* Ngày 15-12, CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX: BXH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 20-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 19-11.

* Ngày 9-12, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-11 và ngày ĐKCC là 23-11.

* CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 620.963:379.037 (người sở hữu 620.963 cổ phiếu được nhận 379.037 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-11 và ngày ĐKCC là 23-11.

* Ngày 30-11, CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE: HSL) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 93.600.000:2.964.493 (người sở hữu 93.600.000 cổ phiếu được nhận 2.964.493 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 8-12, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* CTCP VinaPrint (UPCoM: VPR) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 7-12, CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (UPCoM: VHF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 210 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 10-12, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 10-12, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 2-12, CTCP Thiết bị (UPCoM: MA1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 11-12, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 10-12, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 17-12, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 3-12, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 14-12, CTCP Pin Ắc-quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 14-12, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-11 và ngày ĐKCC là 20-11.

* Ngày 4-12, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* Ngày 4-12, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* Ngày 9-12, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* Ngày 8-12, CTCP Cấp nước Tân Hòa (UPCoM: THW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 520 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* Ngày 25-12, CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* Ngày 10-12, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-11 và ngày ĐKCC là 19-11.

* CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội (UPCoM: NS3) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-11 và ngày ĐKCC là 18-11.

* Ngày 7-12, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UPCoM: ITS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 50 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-11 và ngày ĐKCC là 18-11.

* Ngày 30-11, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-11 và ngày ĐKCC là 18-11.

* Ngày 10-12, CTCP CIC39 (HOSE: C32) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-11 và ngày ĐKCC là 18-11.

* Ngày 30-11, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-11 và ngày ĐKCC là 18-11.

* Ngày 2-12, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

* Ngày 27-11, CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE: ITD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

* Ngày 18-12, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE: ACC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu hưởng một quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

* Ngày 3-12, CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

* Ngày 26-11, CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (UPCoM: BMV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 48 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-11 và ngày ĐKCC là 17-11.

LÊ MINH