22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 19 đến 23-10

Thứ Bảy, 17-10-2020, 11:45
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 19 đến 23-10, có 20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 30-11, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 23-10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 26-10.

* Ngày 10-11, CTCP Thế Kỷ 21 (UPCoM: C21) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-10 và ngày ĐKCC là 26-10.

* Ngày 6-11, CTCP Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 430 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-10 và ngày ĐKCC là 26-10.

* Ngày 4-11, CTCP Địa ốc 11 (HNX: D11) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-10 và ngày ĐKCC là 23-10.

* Ngày 30-11, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-10 và ngày ĐKCC là 23-10.

* Ngày 24-11, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-10 và ngày ĐKCC là 23-10.

* Ngày 30-11, CTCP Xây lắp III Petrolimex (HNX: PEN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 5-11, CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (UPCoM: QLD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 251 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 12-11, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 5-11, CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 20-11, CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (UPCoM: PVP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 16-11, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (UPCoM: PVM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* Ngày 2-11, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* Ngày 30-10, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* Ngày 27-10, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* Ngày 10-11, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-10 và ngày ĐKCC là 21-10.

* Ngày 2-11, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 25.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-10 và ngày ĐKCC là 20-10.

* CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-10 và ngày ĐKCC là 20-10.

* Ngày 10-11, CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 7.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-10 và ngày ĐKCC là 20-10.

* Ngày 30-10, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-10 và ngày ĐKCC là 20-10.

* Ngày 20-11, CTCP Nước sạch Quảng Ninh (UPCoM: NQN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 592 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-10 và ngày ĐKCC là 20-10.

LÊ MINH