21 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 28 đến 31-12

Thứ Bảy, 26-12-2020, 12:56
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 21 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 28 đến 31-12.

* Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 9:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 09 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 1-1-2021 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4-1-2021.

* Ngày 15-1-2021, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-12 và ngày ĐKCC là 4-1-2021.

* Ngày 15-1-2021, CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 29-1-2021, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 13-1-2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 14-1-2021, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 22-1-2021, CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (UPCoM: PAI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 26-2-2021, CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HFB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 26-4-2021, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12 và ngày ĐKCC là 31-12.

* Ngày 29-1-2021, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-12 và ngày ĐKCC là 30-12.

* Ngày 15-1-2021, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-12 và ngày ĐKCC là 30-12.

 * Ngày 20-1-2021, CTCP Hacinco (OTC: HSC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-12 và ngày ĐKCC là 30-12.

 * Ngày 27-1-2021, CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-12 và ngày ĐKCC là 30-12.

 * Ngày 20-1-2021, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-12 và ngày ĐKCC là 30-12.

 * Ngày 28-1-2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

 * CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (UPCoM: AMS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

 * CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:5, giá 20.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

 * CTCP KOSY (HOSE: KOS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

 * CTCP KOSY (HOSE: KOS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 9:5, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 09 quyền được mua 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

 * CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được mua 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-12 và ngày ĐKCC là 29-12.

LÊ MINH