Việt Nam góp phần tích cực nâng cao vai trò của ASEAN

Thứ Hai, 16-11-2020, 04:03

Ngày 15-11, trả lời phỏng vấn TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xa-lêu-xay Com-ma-xít đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, khả năng dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc nâng cao vai trò của ASEAN trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bất chấp những thách thức to lớn do đại dịch, Việt Nam không chỉ thực hiện hết sức hiệu quả vai trò Chủ tịch ASEAN mà còn hoàn thành mọi mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào, việc các nước thống nhất và tiến hành ký kết RCEP có vai trò và sự đóng góp rất lớn của Việt Nam. Một trong những đóng góp nổi bật là con số 80 văn kiện được thông qua, ghi nhận và công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan lần này. Ðây là số lượng văn kiện lớn chưa từng có được ghi nhận tại một hội nghị cấp cao ASEAN, điều này không chỉ thể hiện chất lượng mà còn minh chứng rõ nét về năng lực tổ chức của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN.