Những nét mới từ đại hội điểm cấp cơ sở tại Quảng Trị

Thứ Hai, 30/03/2020, 10:38:36

NDĐT - Các đảng bộ cơ sở tại Quảng Trị đã tổ chức thành công đại hội điểm trước ngày 18-3. Các đại hội đã chủ động hạn chế bề nổi, không bố trí chương trình văn nghệ, tập trung vào công việc cụ thể, nội dung thiết thực, khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Qua các đại hội điểm, nổi lên một số nét mới xứng đáng là bài học kinh nghiệm cho các đại hội tiếp theo.

Những nét mới từ đại hội điểm cấp cơ sở tại Quảng Trị

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương, huyện Hải Lăng.

Phát huy dân chủ trực tiếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lựa chọn 11 đảng bộ cơ sở đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở tiến hành đại hội điểm, trong đó mạnh dạn thí điểm thực hiện đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Điển hình là các Đảng bộ phường Đông Lương (thành phố Đông Hà), ngày 5-3; Đảng bộ xã Hải Dương (huyện Hải Lăng), ngày 17-3 và Đảng bộ xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa), ngày 18-3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội là nhằm phát huy dân chủ trực tiếp của đảng viên, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ trong việc xây dựng cấp ủy vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Phạm Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương.

Đại diện cho đảng bộ cơ sở ở thành phố, đô thị, Ðảng bộ phường Đông Lương đã tổ chức thành công đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội cấp cơ sở đầu tiên trong tỉnh. Đại hội đã thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư và đồng chí Nguyễn Lê Tiến tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường, với 100% số phiếu bầu. Xã Hải Dương đại điện cho vùng đồng bằng, ven biển, cũng đã tổ chức Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, và thực hiện thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Hải Dương có đặc điểm là một xã đoàn kết, có nhiều sáng kiến và hiệu quả cao trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế - xã hội, được nhiều nơi đến học tập. Đồng chí Phan Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Còn Tân Thành là một xã năng động của huyện Hướng Hóa, đại diện cho vùng miền núi Quảng Trị. Đảng bộ xã vừa tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Lê Bá Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cả ba đồng chí bí thư đảng ủy vừa được bầu đều có chung chia sẻ rằng, khi được chọn là đơn vị đại hội điểm, các đồng chí trong đảng ủy có nhiều áp lực, tuy nhiên đó lại chính là động lực để mọi người cùng cố gắng làm thật tốt công tác chuẩn bị, từ dự thảo các văn kiện đại hội, đến nhân sự cấp ủy và đã tổ chức đại hội thành công, mọi việc đều bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch.

Đồng chí Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy; đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của cấp trên và sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các đơn vị nên các đại hội điểm đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Báo cáo chính trị tại các đại hội đã nêu bật được vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, nhờ vậy kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển đúng định hướng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, của cả ba đơn vị đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các mặt. Đồng thời, mạnh dạn chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm của cấp ủy khóa cũ như: tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước chưa sâu rộng; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa tạo chuyển biến mang tính đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế; chỉ đạo trên một số lĩnh vực có lúc chưa kịp thời, dẫn đến chất lượng triển khai chưa cao, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Lương, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nâng cao chất lượng thảo luận tại đại hội

Qua ba đại hội điểm cho thấy, để nâng cao chất lượng thảo luận tại đại hội, bên cạnh việc chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện, các đảng ủy còn phải xây dựng chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại biểu xem xét, góp ý kiến, quyết định những vấn quan trọng.

Phường Đông Lương là địa bàn ven đô thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và đô thị, thế nhưng kinh tế vẫn phát triển chậm. Báo cáo tại đại hội, đảng ủy thẳng thắn nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế chưa bền vững, tiềm năng lợi thế chưa khai thác triệt để; thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị còn lúng túng. Nhìn thẳng vào những hạn chế này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến xác định phương hướng phát triển trong thời gian tới. Đó là, cần nắm bắt và phát huy tốt lợi thế có khu công nghiệp Nam Đông Hà, nằm ngay trong địa bàn của phường, cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Vận động nhân dân mở rộng cơ sở sản xuất, phát triển đa dạng các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và chuyển đổi nghề, đáp ứng nguồn lao động cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Đối với xã Hải Dương, báo cáo của Đảng ủy tại đại hội nêu rõ, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch chưa mạnh; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản phẩm nông sản sạch chưa nhiều; chưa xây dựng được thương hiệu nông sản chủ lực. Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng từ xã đến các chi bộ có lúc, có nơi thiếu quyết liệt. Các chính sách khuyến khích của xã chưa đủ mạnh, nên chưa thực sự làm đòn bẩy để kích thích phát triển kinh tế... Đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề này và thống nhất ý kiến, xã phải xác định lợi thế vị trí nằm trong khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, có nhiều dự án công nghiệp đang triển khai xây dựng nên cần cơ cấu lại nông nghiệp, tăng cường sản xuất lúa chất lượng cao, lúa thảo dược; từng bước thay đổi tỷ lệ của các thành phần kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến - dịch vụ, đào tạo lao động có tay nghề cao, phục vụ cho các nhà máy trên địa bàn. Không khí thảo luận dân chủ, huy động được chất xám của tập thể cho việc hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn 2020-2025.

Còn Tân Thành là xã miền núi giáp biên giới Việt - Lào, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về đặc thù địa bàn, những lợi thế và khó khăn của địa phương, từ đó thống nhất ý kiến để đảng bộ xã đề ra chương trình phát triển kinh tế, xã hội cho nhiệm kỳ tới. Đó là phát huy lợi thế của khu kinh tế thương mại Lao Bảo, hành làng kinh tế Đông Tây để xây dựng, phát triển du lịch - dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh biên giới.

Ghi nhận từ ba đại hội cho thấy, nhiều đại biểu có những đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc về vai trò của cấp ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 5 năm qua. Từ đó, rút kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới cụ thể, sát thực tế địa phương. Điểm nổi bật là báo cáo chính trị và phương hướng phát triển của các đảng bộ được đưa ra thảo luận tại đại hội, thể hiện tầm nhìn vừa bao quát lại vừa cụ thể, sáng tạo so với quy mô của đảng bộ cơ sở nhưng lại trúng và đúng với định hướng quy hoạch và phát triển của tỉnh. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của các đơn vị trong quá trình xây dựng báo cáo.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Nguyễn Văn Hùng, từ kết quả các đại hội điểm nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là một vấn đề mới, đòi hỏi cấp uỷ cấp trên cơ sở phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm thật sự dân chủ, khách quan. Tổ chức đảng được lựa chọn phải là nơi có cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Nhất là chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu bí thư cấp ủy phải là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi lựa chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm, Thường trực Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng phụ trách, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện; làm tốt công tác nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trước khi bước vào đại hội.

Cùng với đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng kịp thời tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Hướng dẫn số 34 của Ban Tổ chức T.Ư Đảng về một số điểm về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác liên quan của cấp trên đến tận chi bộ, đảng viên; trong đó, cần chủ động cụ thể hóa một số điểm cho sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Để các đại hội điểm thành công tốt đẹp là cả một quá trình nỗ lực của tập thể, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Ðảng bộ phường, xã nhiệm kỳ trước và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Qua đại hội điểm cấp cơ sở ở Quảng Trị, có nhiều cái mới được các chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hoan nghênh, tin tưởng. Vì vậy, sự thành công của các đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025, giúp các cấp ủy đảng trong tỉnh Quảng Trị có thêm cơ sở và kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc còn lại bảo đảm đúng quy định và yêu cầu đề ra, tạo tiền đề cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2020- 2025, ra mắt.

Bài và ảnh LÂM QUANG HUY