Khẩn trương rà soát các quy định cản trở sản xuất, kinh doanh

Chủ Nhật, 29/03/2020, 00:23:50
Sáng 28-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc tổ chức ngay phiên họp đầu tiên sau khi Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác đã thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Tổ công tác phát huy tinh thần này trong suốt quá trình hoạt động. Để tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Tổ công tác tập trung thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề lớn.

Thứ nhất, về các nhiệm vụ tổng thể, các thành viên Tổ công tác bám sát kế hoạch rà soát VBQPPL các lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung trao đổi, thảo luận về phạm vi, nội dung rà soát đối với các chuyên đề, lĩnh vực cần rà soát chuyên sâu mà Tổ công tác, Bộ Tư pháp đã dự kiến. Trong đó, tập trung trao đổi, thảo luận sâu về nội dung rà soát VBQPPL liên quan các lĩnh vực kinh tế, cản trở phát triển, rào cản đối với môi trường đầu tư kinh doanh, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Phát hiện và chỉ ra những mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành; các kiến nghị cải cách thể chế cần đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL với mục tiêu là khơi dậy động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời rà soát, phát hiện các xung đột pháp luật hoặc các lĩnh vực, vấn đề mà các VBQPPL chưa điều chỉnh hết, chưa phủ kín được, cần có hướng dẫn hoặc bổ sung kịp thời. Đặc biệt là những vướng mắc, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn nhằm tháo gỡ, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đời sống nhân dân.

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổ công tác khẩn trương rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật cụ thể gây cản trở, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần ưu tiên thực hiện có hiệu quả và kết quả ngay.

Thứ ba, các đại biểu trao đổi thảo luận kỹ, thống nhất về cách thức tổ chức thực hiện công việc, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, khả thi trong điều kiện khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu; phân công trách nhiệm hợp lý, rõ ràng, đúng chức năng nhiệm vụ; bám sát kế hoạch, hoàn thành các công việc với tinh thần hết sức khẩn trương, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.

Tại cuộc họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác; các Tổ phó gồm: Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và 27 thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

* Chiều 28-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhằm cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các TĐ, TCT do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) làm đại diện chủ sở hữu.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, UBQLVNN, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) trực tiếp làm việc để xử lý từng vấn đề thuộc trách nhiệm; rà soát lại toàn bộ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các TĐ, TCT, kiến nghị Chính phủ xử lý dứt điểm các vướng mắc theo đúng thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, xác định rõ các vướng mắc do quy định của pháp luật, do tổ chức thực hiện, đề xuất phương án, trách nhiệm xử lý cụ thể. UBQLVNN chủ động phối hợp với Bộ KH-ĐT, chịu trách nhiệm về các kiến nghị Chính phủ trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các TĐ, TCT. Việc xác định cơ quan chủ quản, thẩm quyền quyết định đầu tư dự án giữa UBQLVNN và các bộ được Phó Thủ tướng Thường trực giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH-ĐT làm rõ căn cứ xác định cơ quan chủ quản, giao kế hoạch, dự án đầu tư công đang triển khai theo Luật Đầu tư công, bảo đảm phù hợp với quy định về phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước...

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận diện đầy đủ và hết sức chia sẻ khó khăn với các TĐ, TCT, cộng đồng doanh nghiệp trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước; đồng thời đang tập trung tối đa nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và tin tưởng rằng, các TĐ, TCT, cộng đồng doanh nghiệp, người dân luôn chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ trước khó khăn này và chúng ta sẽ vượt qua đại dịch, nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển.

PV