TP Hồ Chí Minh kỷ luật một số tập thể, cá nhân

Thứ Bảy, 28/03/2020, 03:39:19

Chiều 27-3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với một số tập thể và cá nhân.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty có những sai phạm dẫn đến nhiều đồng chí trong Ðảng ủy, Ban Thường vụ Ðảng ủy mắc sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính và thực hiện các dự án, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, dẫn đến bị xử lý kỷ luật, có người bị khởi tố tạm giam.

Ðối với Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Ðảng ủy, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty; thi hành kỷ luật khiển trách đối với các đồng chí: Nguyễn Huy Quang, Ðảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Thị Phương Lan, Kiểm soát viên chuyên trách; Nguyễn Diệu Lê, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách.

Về các vi phạm tại Ban Quản lý Ðường sắt đô thị thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Hoàng Như Cương, nguyên Bí thư Ðảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố.

PV