Nâng cao hiệu quả giám sát cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 28/01/2020, 01:27:30

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên chính là thực hiện một nội dung quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thời gian qua,tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng hoạt động này đã được triển khai thực hiện có hiệu quả ở tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao hiệu quả giám sát cán bộ, đảng viên

Hội nghị tổng kết hoạt động của hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

Ðồng chí Lê Thị Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cho biết, để thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai các nhiệm vụ theo vị trí, vai trò của mình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng trị chủ động triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia và ban hành Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chương trình giám sát triển khai trong thời gian qua đã tập trung vào việc phát hiện các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên… Kết quả giám sát được người dân quan tâm, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc tham gia phản ánh những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống hoặc những hành vi thực hiện không đúng các quy định của Ðảng, Nhà nước về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Mới đây, bà Hồ Thị Thục ở khu phố ba, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa khiếu nại sáu gia đình là cán bộ, đảng viên không gương mẫu, lấn chiếm đất công, dẫn đến người dân không có lối đi lại. Nhận thấy đây là vấn đề nổi cộm, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đưa vào chương trình giám sát và phối hợp thực hiện với các đơn vị liên quan. Kết quả là Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề nghị UBND thị trấn Khe Sanh phải rà soát lại các quy định về đất đai, ra quyết định thu hồi phần đất mà sáu hộ lấn chiếm để trả lối đi cho nhân dân. Việc giám sát và kết luận rõ ràng đã giúp cán bộ, đảng viên tự thấy sai, tự sửa mình.

Bằng nhiều hình thức giám sát, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị - xã hội có những phản ánh trực tiếp với người đứng đầu hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị, gửi phản ánh về vụ việc, gửi văn bản đề nghị..., đã có tác dụng tốt trong phòng ngừa vi phạm. Qua hoạt động giám sát, cán bộ, đảng viên cũng có ý thức cao hơn trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận mặt hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, chủ yếu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, buông lỏng quản lý tài nguyên, tài chính. Việc xử lý kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, có lý, có tình, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Ðảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thẳng thắn thừa nhận bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát cán bộ, đảng viên vẫn còn những mặt hạn chế, đồng chí Lê Thị Lan Hương cho rằng, cần tiếp tục có những biện pháp hiệu quả hơn. Trước hết, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nêu gương. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy và MTTQ các cấp về vai trò, vị trí của MTTQ trong giám sát cán bộ, đảng viên. Cần tạo cơ chế thu hút thêm các chuyên gia tham gia vào hội đồng giám sát, phản biện đối với các vấn đề chuyên môn sâu để bảo đảm tính khoa học, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; quy chế tiếp thu và trả lời sau giám sát, phản biện, góp ý kiến của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hướng về cơ sở mạnh hơn nữa, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sao cho thật sự thiết thực, hiệu quả.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh có tính xây dựng cao, thật sự có tác dụng giúp cán bộ, đảng viên phòng ngừa sai phạm, đồng thời rèn luyện tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, khắc phục tệ quan liêu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ðể tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tỉnh ủy sẽ quan tâm tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện nói chung và công tác giám sát cán bộ, đảng viên nói riêng, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ của Ðảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Bài và ảnh: LÂM QUANG HUY