Điện mừng

Thứ Năm, 23/01/2020, 01:37:23

Nhân dịp Ngài Đây-vít Ka-bu-a được bầu làm Tổng thống thứ 9 Cộng hòa Quần đảo Mác-san, ngày 22-1-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Điện mừng đến Ngài Cát-xten N.Nem-ra, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại mới được bổ nhiệm của Cộng hòa Quần đảo Mác-san.

* Nhân dịp Ngài Các-lốt A-gốt-xti-nhu đu Rô-da-ri-u được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng nước Cộng hòa Mô-dăm-bích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng Ngài Các-lốt A-gốt-xti-nhu đu Rô-da-ri-u.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Bà Ét-xpe-ran-xa Bi-át-xơ nhân dịp Bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mô-dăm-bích.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bà Vê-rô-ni-ca Na-ta-ni-en Ma-ca-mu Lô-vu nhân dịp Bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa Mô-dăm-bích.