[Infographic] Phiên chất vấn - Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 04/11/2019, 08:06:16
[Infographic] Phiên chất vấn - Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

NGUYÊN MINH - MẠNH HÀ