Khai mạc triển lãm “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin”

Thứ Ba, 10/09/2019, 14:07:06

NDĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2019), sáng 10-9, Sở Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin”.

Khai mạc triển lãm “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin”

Gồm hai phần: “Tôi luyện trong lửa đỏ” và “Sáng mãi niềm tin” với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng về quá trình đấu tranh trong tù ngục của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh và sự tri ân của Đảng đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Thông qua triển lãm giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về những địa chỉ Đỏ - nơi diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt của những người tù chính trị chống lại chế độ cai trị của thực dân, phong kiến, nơi những người cộng sản Nghệ Tĩnh được tôi luyện, trưởng thành và nhiều tấm gương đã đấu tranh anh dũng, bất khuất, thắp sáng ngọn đuốc chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng.

Bên cạnh tổ chức tham quan, triển lãm tranh, ảnh, chương trình còn có hoạt động giao lưu với thân nhân, gia đình của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh bị địch bắt giam.

Triển lãm kéo dài hết tháng 12-2019.

THÀNH CHÂU