Biểu dương các nữ công an nhân dân trong xây dựng công an xã chính quy

Thứ Ba, 20/08/2019, 02:44:36

Ngày 19-8, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an đã gửi Thư khen Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các đơn vị trực thuộc Bộ; Hội Phụ nữ Công an nhân dân về những kết quả, thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đặc biệt là tinh thần cách mạng, tình nguyện, xung phong của các nữ công an nhân dân trong việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy của Ðảng và của ngành. Nội dung Thư khen nêu rõ:

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và chủ trương “Tăng cường cơ sở”, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, thời gian qua, công an các địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện Ðề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã và bước đầu đạt được những kết quả tích cực; tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và mâu thuẫn của nhân dân để tham mưu giải quyết có lý, có tình, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ trương của Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, đến nay công an các địa phương đã bố trí gần 5.000 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh phó, trưởng công an xã. Ðặc biệt đã có những nữ công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua hoàn cảnh gia đình, chấp nhận sự thử thách để xung phong nhận công tác ở các địa bàn xã, thị trấn phức tạp về an ninh, trật tự...

Thay mặt Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của công an các tỉnh, thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở thời gian qua, trong đó có công tác xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần cách mạng, tình nguyện, xung phong của các nữ công an trong việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy của Ðảng và của ngành.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trên các mặt công tác; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công an xuống cơ sở, đặc biệt là cán bộ nữ; thực hiện tốt phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Tăng cường cơ sở”, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy…

PV