Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam ra Tuyên bố chung

Thứ Hai, 19/08/2019, 02:08:02

Ngày 18-8, Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đã ra Tuyên bố chung nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa ba Quốc hội; thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong khu vực tam giác phát triển (CLV-DTA) mà Chính phủ ba nước đã thống nhất.

Tuyên bố chung đánh giá cao báo cáo của Ủy ban điều phối CLV-DTA của ba nước và những kết quả đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo cột mốc biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và bảo đảm an ninh biên giới giữa ba nước trong thời gian qua. Ðánh giá tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ cũng như các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp ba nước; Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Tuyên bố chung đã được thông qua tại các hội nghị trước đây của Ủy ban Ðối ngoại ba nước.

Tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, giám sát; tiến hành các hoạt động giám sát đối với các vấn đề thuộc quan tâm chung của CLV-DTA. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, tài nguyên rừng, thích ứng và giảm tác động của biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ và cung cấp thông tin của ba nước thường xuyên trên trang web chung của CLV-DTA.

Tuyên bố chung kêu gọi mạnh mẽ chính phủ ba nước phối hợp chặt chẽ, có giải pháp cần thiết ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp lâm sản và ma túy xuyên biên giới. Khẳng định tầm quan trọng của việc vận động sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và thể chế tài chính quốc tế nhằm phục vụ các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa trong khu vực, đặc biệt là kế hoạch kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam đến năm 2030. Tiếp tục đề nghị Ủy ban điều phối CLV-DTA phối hợp chặt chẽ xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ.

Tuyên bố chung tại Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam nhất trí giao Ủy ban Ðối ngoại, Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia sẽ chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam năm 2021 tại Cam-pu-chia.

PV