Tôn vinh 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Năm, 15/08/2019, 15:52:52

NDĐT - Ngày 15-8, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tôn vinh 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các tập thể điển hình tiên tiến toàn quân trong thực hiện Cuộc vận động 5 năm qua.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí trong Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư và TP Hà Nội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện CVĐ nêu trên, do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trình bày tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao. CVĐ đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt CVĐ là cơ sở để phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...

Tại hội nghị, đã tôn vinh 203 điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quân (84 tập thể và 119 cá nhân), được Bộ trưởng Quốc phòng trao tặng Bằng khen, vì đã có thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh dịp này. Đồng chí khẳng định, quá trình thực hiện CVĐ đã góp phần tô thắm danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng cao đẹp, nét văn hóa độc đáo, riêng có của QĐND Việt Nam.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực CVĐ trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt năm nội dung trọng tâm. Trong đó, trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ Quân ủy T.Ư xác định; phải coi đây là nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Gắn kết chặt chẽ CVĐ với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và phong trào thi đua quyết thắng, các CVĐ của các cấp, các ngành. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh; nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc, không để tiêu cực, tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động và nội bộ đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của CVĐ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân thực hiện CVĐ một cách tự giác, trách nhiệm, đạt hiệu quả cao; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu của CVĐ; lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện để điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy thành tích cao hơn nữa; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019) tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ba Đình, Hà Nội).

TRẦN QUYẾT - MINH TRƯỜNG