Triển khai Đề án tổ chức các Hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

Thứ Tư, 17/07/2019, 11:16:48

NDĐT - Sáng 17-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổ chức các Hội nghị quốc phòng -quân sự (QP,QS) ASEAN năm 2020, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho các hội nghị, hoạt động QP,QS ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Triển khai Đề án tổ chức các Hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020, chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng báo cáo về công tác chuẩn bị năm ASEAN 2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 nói chung và công tác chuẩn bị cụ thể của Bộ Quốc phòng. Báo cáo cho biết, công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng được triển khai từ sớm, trong đó Đề án tổ chức các hội nghị QP-QS ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4-2018. Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được triển khai từ đầu năm 2019 ở nhiều cấp, nhân các chuyến thăm, tại các cơ chế đối thoại và bên lề các sự kiện đa phương. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong tất cả các mặt công tác từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương và đánh giá cao các cơ quan đã chủ động, tích cực, triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020; nhấn mạnh việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của QĐND Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước. Đồng chí đề nghị, trước hết cần quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động QP,QS trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm 2020.

Đối với các nội dung công việc cụ thể, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nêu rõ: Về chủ đề năm 2020 của Bộ Quốc phòng, cần xây dựng dựa trên các thành tố chính của chủ đề Năm ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp; tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có; các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó hoàn thiện các văn kiện và nội dung, sáng kiến cho năm 2020. Về công tác tuyên truyền, cần chủ động tăng cường với nhiều hình thức khác nhau, cả thường xuyên và cho từng sự kiện cụ thể. Về công tác đào tạo, giao cho các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, coi đây là nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm tổ chức thành công các hội nghị và sự kiện; vì vậy cần kết hợp vừa đào tạo vừa tham gia vào các hoạt động thực tế ngay từ năm 2019. Để bảo đảm tính chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai, Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được giao rà soát, đôn đốc các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng; thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao về mọi mặt công tác cho năm ASEAN 2020.

TRẦN QUYẾT