Công tác kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ khu vực miền trung - Tây Nguyên

Xem xét kỷ luật 33 tổ chức, hơn 1.000 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Thứ Sáu, 12/07/2019, 15:16:53

NDĐT - Ngày 12-7, tại Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm khu vực miền trung - Tây Nguyên. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem xét kỷ luật 33 tổ chức, hơn 1.000 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị có thành viên UBKT Trung ương cùng đại diện lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, thành ủy thuộc khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong sáu tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các tỉnh ủy, thành ủy thuộc khu vực miền trung - Tây Nguyên tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; quy định giám sát trong Đảng; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Cụ thể, UBKT các cấp đã kiểm tra 2.694 tổ chức đảng và 22.430 đảng viên; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 118 tổ chức đảng và 730 đảng viên; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; giải quyết tố cáo cán bộ diện T.Ư quản lý ở Đác Lắc, Đác Nông; thi hành kỷ luật đảng viên ở Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Đác Lắc… Ngoài ra còn thực hiện kiểm tra về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy xem xét, xử lý kỷ luật 33 tổ chức đảng và 1.166 đảng viên bằng các hình thức; công tác giải quyết khiếu nại, đơn thư tố cáo tổ chức cũng được quan tâm kịp thời…

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận trao đổi, phân tích nêu ra những bài học kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà đã đánh giá cao những kết quả UBKT các cấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng UBKT các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; việc kiên quyết xử lý kỷ luật, công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về phương hướng trong thời gian tới, hội nghị nhất trí, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng; đối với UBKT của các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy địa phương thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chương trình năm 2019; đặc biệt, các cuộc kiểm tra, giám sát phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

PHAN HÒA