Hội nghị - Hội thảo

Thứ Sáu, 12/07/2019, 03:09:32

Ngày 11-7, tại TP Ðà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Ðồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng đoàn giám sát của QH, chủ trì hội thảo.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, qua hai giai đoạn, tổng kinh phí bố trí cho Chương trình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi khoảng 38.766 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cả nước. Ngoài ra, Nhà nước đã bố trí 630.764 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù về giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân giảm 1,55%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm. Theo báo cáo nêu trên, Ðoàn giám sát nhận thấy, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so chỉ tiêu Chương trình cả giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi chưa thật sự bền vững; tốc độ giảm nghèo chậm, chiếm tỷ lệ 52,66% so với số hộ nghèo cả nước; tỷ lệ hộ tái nghèo, phát sinh nghèo cao; dịch vụ xã hội cơ bản chưa bảo đảm…

Ban Tổ chức hội thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý từ các đại biểu, nhằm đóng góp, hoàn thiện báo cáo để thông qua dự thảo báo cáo lần tới.

PV