Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Sáu, 12/07/2019, 02:29:01

Chiều 11-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác này sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy, dân chủ trong xã hội, trong cộng đồng dân cư được mở rộng; nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền. Các đại biểu tập trung làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả cao hơn. Ðồng chí cho rằng, cần gắn kết hiệu quả việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

PV