Điện mừng

Thứ Bảy, 15/06/2019, 01:33:13

Nhân dịp Ngài An-ti Ri-nê nhậm chức Thủ tướng Phần Lan, ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Ngài Péc-ca Ha-vi-xtô nhân dịp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan.

* Nhân dịp Ngài Xô-rôi I-âu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại của Nhà nước Ðộc lập Pa-pua Niu Ghi-nê, ngày 14-6-2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.