Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở Đác Lắc

Thứ Sáu, 14/06/2019, 17:19:02

NDĐT- Ngày 14-6, Tỉnh ủy Đác Lắc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/T.Ư ngày 14-1-2005 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở Đác Lắc

Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/T.Ư, công tác xây dựng cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh đã dần đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 14,21% cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể là người DTTS; 12,1% cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính và sự nghiệp là người DTTS; 19,5% cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ người DTTS.

Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển đội ngũ cán bộ người DTTS luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ người DTTS cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương điều động và bổ nhiệm 48 lượt cán bộ người DTTS; luân chuyển 19 cán bộ người DTTS. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy tỉnh có 29,82% cán bộ người DTTS, cấp ủy cấp trên cơ sở có 17,93% cán bộ người DTTS; có 28,2% đại biểu người DTTS tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Đác Lắc vẫn còn gặp nhiều hạn chế như: Tỷ lệ cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp còn thấp so với quy định; việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS giữ vai trò lãnh đạo các cấp thiếu đồng bộ và chưa có tính kế thừa, phát triển; đội ngũ cán bộ người DTTS phát triển chưa vững chắc, mất cân đối giữa các cơ quan tổ chức hành chính và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; đội ngũ cán bộ người DTTS của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ so với mặt bằng chung và yêu cầu thực tiễn của xã hội đặt ra trong tình hình mới…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc Êban Y Phu đề nghị cấp ủy Đảng các cấp, các ngành, các tổ chức và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần nâng cao nhận thức và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ người DTTS trước mắt và lâu dài. Các cấp ủy Đảng tiến hành đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS đương chức gắn với triển khai thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ người DTTS; quan tâm, chú trọng bố trí, sử dụng số học sinh, sinh viên người DTTS đã tốt nghiệp THPT trở lên...

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy các cấp về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế và có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ, chính sách đối với cán bộ và học sinh người DTTS; có chính sách, chế độ ưu tiên cho cán bộ người DTTS trong tuyển dụng, thi nâng ngạch nhằm thu hút và tạo nguồn cán bộ người DTTS cho cả trước mắt và lâu dài…

NGUYỄN CÔNG LÝ