Hội nghị - Hội thảo

Thứ Tư, 12/06/2019, 01:56:46

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh châu Âu (EU) phối hợp tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa gia đình và người chưa thành niên nhằm chia sẻ những điển hình tốt của quốc tế và những sáng kiến tiềm năng về trẻ em và thanh, thiếu niên có liên quan hệ thống tư pháp tại Việt Nam.

Hiện nay, việc hình thành Tòa gia đình và người chưa thành niên từ năm 2018 đã được triển khai tại 38 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. UNICEF cam kết hợp tác chặt chẽ với Tòa án NDTC để hỗ trợ tòa án thực hiện vai trò của mình, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục thí điểm và nhân rộng Tòa gia đình và người chưa thành niên cũng như tiếp tục đào tạo chánh án và các cán bộ tòa án chuyên trách trên toàn quốc.

PV