Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 27 và Quy định số 179 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 22/05/2019, 16:11:59

NDĐT - Sáng 22-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 27 và Quy định số 179 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt các nội dung cơ bản của chỉ thị và quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ mục tiêu, ý nghĩa của Chỉ thị số 27, nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; khắc phục những hạn chế, bất cập, như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm...

Hội nghị thảo luận những nội dung của Quy định số 179, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định…

Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

TIỂU PHƯƠNG