Lạng Sơn đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ Hai, 13/05/2019, 18:06:31

NDĐT - Chiều ngày 13-5, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị, khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Lạng Sơn đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại buổi sơ kết.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Bộ Tài chính, Trung tâm Phát hành dịch vụ truyền thông, lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các sở ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh,

Thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TƯ ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 26-6-2001 về việc tăng cường lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản... Đặc biệt là sau khi có Kết luận số 29-KL/T/Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI, ngày 25-8-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đã tổ chức triển khai, phổ biến, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nhằm đẩy mạnh việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 21/UBND-VX, ngày 10-1-2012 về việc tiếp tục phát hành Báo Nhân Dân, Báo Lạng Sơn đến thôn bản, khối phố.

Để triển khai nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc kết luật 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI. Qua đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các cấp chính quyền dự toán kinh phí phục vụ việc mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, ngân sách tỉnh mỗi năm đã chi hỗ trợ gần năm tỷ đồng để mua báo cho các đối tượng theo quy định của T.Ư... Vì vậy, đến nay, các chi bộ dưới cơ sở, nhất là chi bộ thôn bản, khối phố đều có Báo Nhân Dân và Báo Lạng Sơn. Ở các Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan hành chính sự nghiệp, 100% chi bộ đảng có đủ báo theo quy định bằng nguồn chi thường xuyên. Điển hình là Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đặt mua báo và các tạp chí của Đảng, bảo đảm 100% số chi bộ có đủ báo, tạp chí.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng luôn được ngành bưu điện luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, phát hành báo. Đến nay 225/226 xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Công tác quản lý sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp của nhiều cơ quan đơn vị. Nhiều chi bộ đảng tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; sử dụng báo, tạp chí làm tư liệu trong sinh hoạt đảng, Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, quần chúng nhân dân nắm bắt những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã thảo luận nhất trí cao với việc cần thiết phải mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng thời mong muốn các cơ quan báo và tạp chí của Đảng cần nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin đến với bạn đọc sát thực tiễn và sinh động hơn...

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Sau bảy năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp. Báo và tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ đảng chưa đồng đều và thiếu tính ổn định. Nhiều chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ, đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp chưa đặt mua báo, tạp chí của Đảng một cách đầy đủ, kịp thời theo quy định. Việc đọc báo và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số chi bộ cơ quan, đơn vị chưa đi vào nền nếp. Hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở thiếu đồng bộ hoạt động chưa thường xuyên nên chưa thu hút đông đảo độc giả đến đọc báo, tạp chí của Đảng..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn, đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp, bảo đảm tất cả các chi bộ đảng đều có báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời coi đó là tiêu chí đánh giá hằng năm về chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

HÙNG TRÁNG