[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Anh

Chủ Nhật, 28/04/2019, 01:28:43
[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Anh

CHÍ TRUNG, Đồ họa: ĐỨC TRUNG