Lần đầu tiên sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết Trung ương

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:44:30

NDĐT- Tại phiên họp thứ 30 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành biểu quyết và 100% tán thành việc sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là lần đầu tiên tiến hành sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Lần đầu tiên sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết Trung ương

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Tại phiên họp thứ 30 của UBTVQH, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp xã tại thị xã Chí Linh để lập Đề án sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Đối với những đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thì tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Theo đó, xã Kênh Giang có diện tích đất tự nhiên là 0,462 km2 (46,28 ha), dân số là 596 người, không đạt 50% của cả hai tiêu chí theo quy định. Vì vậy, phải tiến hành sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kênh Giang với xã Văn Đức (xã giáp ranh).

Việc sáp nhập hai xã này nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Phương án sắp xếp đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân hai xã Kênh Giang, Văn Đức và của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, việc nhập hai đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương là cần thiết, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, trên cơ sở nâng cấp thị xã Chí Linh. Trong đó, thành lập sáu phường từ bảy xã hiện có, trên cơ sở sáp nhập hai xã là Văn Đức và Kênh Giang (thành lập phường Văn Đức). Như vậy, thành phố Chí Linh sau khi thành lập có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và năm xã (giảm một đơn vị hành chính cấp xã), và giữ nguyên diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Chí Linh.

Như vậy, với việc UBTVQH thông qua và ban hành Nghị quyết về việc này, Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Về thời hiệu, theo sự thống nhất của UBTVQH, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3 tới đây.

* Bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

* Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NGUYÊN MINH