Phạt tiền đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Hai, 15/07/2019, 15:40:55

NDĐT - Ngày 15-7, theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (ngày 11-7-2019) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Phạt tiền đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ảnh minh họa: TTXVN.

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Nghị định mới ban hành quy định hình thức xử phạt hành chính có mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực THTK, CLP như: Thu hồi nộp về quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (NSNN) kinh phí sử dụng sai mục đích đối với hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ NSNN sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành; Buộc nộp lại quỹ có nguồn gốc từ NSNN số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ NSNN không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành.

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo quy định không được sử dụng tiền NSNN hoặc tiền có nguồn gốc từ NSNN để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Ngoài lĩnh vực THTK, CLP, Nghị định còn quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Dự trữ quốc gia; Kho bạc nhà nước; Quản lý, sử dụng: tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Nghị định nêu rõ, các vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; THTK, CLP; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước về kế toán, xây dựng, kế hoạch đầu tư, thẩm định giá, đấu giá và các quy định khác không thuộc quy định như trên thì xử phạt theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định mới ban hành áp dụng đối với cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức, đoàn thể được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

NGUYÊN MINH