TIẾP ÐẠI SỨ

Thứ Tư, 26/06/2019, 02:48:38

Ngày 25-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam Crếch Chít-tích đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a Crếch Chít-tích đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.