Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)

Thứ Năm, 13/06/2019, 01:04:17

Bài 3: Giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN), bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế ngoài nhà nước khác tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần thiết phải tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH một thành viên L&T Lê Thị Yên Nhi (bên phải) thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp quận 12, TP Hồ Chí Minh luôn đồng hành, động viên công nhân trong đơn vị. Ảnh: QUANG HUY

Tạo chuyển biến từ nhận thức

Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân xác định mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất một triệu doanh nghiệp, đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và năm 2030 có ít nhất hai triệu doanh nghiệp. Quy mô các đơn vị KTNNN sẽ tăng lên, các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu được hình thành ngày càng nhiều. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển KTNNN lành mạnh, thật sự trở thành một động lực của nền kinh tế thì việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế này là nhiệm vụ cấp thiết.

Kết quả khảo sát tại các địa phương cho thấy còn nhiều quan điểm, tư tưởng chưa thống nhất về công tác này. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự coi trọng, tạo điều kiện phát triển các đơn vị KTNNN, xem nhẹ công tác phát triển tổ chức đảng. Hiện cả nước mới có 33 trong số 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp. Thế nhưng, cũng có cá nhân chỉ nhìn vào tỷ lệ chênh lệnh giữa số lượng tổ chức đảng và số lượng đơn vị KTNNN lại đánh giá thấp cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền thời gian vừa qua.

Trong triển khai công tác, nhiều cấp ủy chưa chú trọng đến tổ chức đảng khu vực HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập mặc dù theo dự báo số HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập sẽ tăng nhanh do chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công, các hộ kinh doanh cá thể sẽ liên kết hình thành các HTX hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Theo đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Cơ sở đảng (Ban Tổ chức T.Ư), việc thống nhất nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTNNN là yếu tố quyết định thành công. Muốn vậy, các cấp ủy, các đoàn thể, chính quyền phải quán triệt đúng tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ các đơn vị KTNNN.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Đối với mỗi đối tượng, loại hình tổ chức đảng cần có phương pháp riêng, phù hợp. Vừa qua, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Đồng Nai đã biên soạn tài liệu về công tác phát triển tổ chức đảng, thông tin chuyên đề dịch sang các thứ tiếng: Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để chuyển tới chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cách tiếp cận mới này đã giúp nhiều chủ doanh nghiệp hiểu hơn về vị trí, vai trò tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay TP Hà Nội đã kết nạp được 25 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Theo đồng chí Trần Anh Khiết, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), khi tuyên truyền phải kiên trì, bền bỉ, đồng thời chú trọng biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng vững mạnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiêu biểu ở khu vực KTNNN. Đây sẽ là nguồn động viên lớn, cơ hội để các chủ doanh nghiệp, đơn vị KTNNN hiểu hơn về hoạt động của tổ chức đảng. Hiện, TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng đã tăng cường cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, đoàn thể ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trong tổng biên chế được giao. TP Hải Phòng, các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai đã thực hiện chế độ cộng tác viên, hợp đồng với một số người có kinh nghiệm để làm công tác đảng, đoàn thể tại các đơn vị khu vực KTNNN.

Từ thực tế, để làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể ở khu vực KTNNN, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Phước Hiệp cho biết, kinh nghiệm là cần tạo được sự thống nhất quan điểm từ trên xuống, làm cho toàn bộ cán bộ, đảng viên nhận thức được việc tập hợp công nhân lao động vào tổ chức đảng, đoàn thể là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Phải quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể cơ sở trong các đơn vị KTNNN. Để làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị KTNNN đòi hỏi phải tâm huyết, kiên trì, phải có kế hoạch và các bước đi cụ thể trong tiếp xúc tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp. Trong sinh hoạt đảng và các đoàn thể, cần đề cao tính nguyên tắc, nhưng không quá “cứng”; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, hạn chế.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển tổ chức đảng

Công tác phát triển kinh tế ngoài nhà nước cũng như tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTNNN luôn được Đảng quan tâm và có nhiều văn bản cụ thể hóa chủ trương này. Việc ban hành quy định và hướng dẫn của Trung ương là cơ sở giúp các cấp ủy, chính quyền triển khai công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTNNN và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, trong thực tiễn còn khá nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung. Trách nhiệm này, không những của các cơ quan tham mưu cấp ủy mà còn của các cơ quan chính quyền, đơn vị chức năng. Thí dụ, năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cho nên thực hiện chưa hiệu quả. Việc một số nội dung trong các quy định chức năng nhiệm vụ của các mô hình tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN không còn phù hợp, tuy nhiên vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung...

Năm 2017, khi thành lập chi bộ bệnh viện tư nhân, do chưa có quy định chức năng, nhiệm vụ của loại hình này, Đảng ủy Khối buộc phải tự xây dựng. Từ thực tế nêu trên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Tạ Văn Tính đề xuất Trung ương đẩy mạnh việc phân cấp. Thí dụ, Trung ương đưa ra quy định mô hình khung về chức năng, tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN, giao cấp ủy các cấp căn cứ tình hình cụ thể ban hành quy định cho từng loại mô hình thuộc cấp ủy cấp mình.

Để hoàn thiện, thống nhất các tổ chức đoàn thể, đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng cần nghiên cứu, sắp xếp lại các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị KTNNN. Tại Vĩnh Phúc, Đảng bộ Khối doanh nghiệp có nhiệm vụ lãnh đạo các đoàn thể nhưng tổ chức công đoàn lại trực thuộc huyện, thành phố… Hay về tổ chức đoàn thanh niên, nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập ngoài “tường rào” doanh nghiệp nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, nhưng theo đồng chí Ninh Viết Thủy, vẫn nên kiên trì thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp vì đây là lực lượng xung kích, nguồn sinh lực của tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN.

Giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á thuộc Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội đã nhiều năm, đồng chí Võ Văn Quang cho rằng, cần có cơ chế luân chuyển cán bộ từ các đơn vị KTNNN sang khu vực kinh tế nhà nước hoặc các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đây là cách để tạo động lực cho các đảng viên trong khu vực KTNNN phấn đấu. Cũng theo đồng chí Võ Văn Quang, về cơ chế tài chính, cần có một khoản chi phí được hạch toán trong đơn vị KTNNN để giúp tổ chức đảng hoạt động tự chủ.

Đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các đơn vị KTNNN cũng được nhiều ý kiến quan tâm. Đồng chí Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, Quận ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu để các đồng chí bí thư chi bộ tham khảo, học tập. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có số lượng đảng viên đông nhưng làm việc ở các chi nhánh khắp cả nước, vì thế mỗi lần sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề đều gặp khó khăn. Nên chăng các cấp ủy xem xét chuyển mạnh sinh hoạt chi bộ tại chỗ sang hình thức sinh hoạt chi bộ trực tuyến để các đảng viên được sinh hoạt đầy đủ.

Khẳng định vị trí, vai trò quy tụ, lãnh đạo quần chúng

Mô hình “Chi bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Công ty TNHH Juki Việt Nam, 100% vốn nước ngoài (thuộc Đảng ủy Khu chế xuất Tân Thuận) đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá là cách làm hay để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo uy tín với doanh nghiệp. Năm 2015, để tham gia Đại hội sáng kiến của công ty, chi bộ đã xây dựng mô hình “Chi bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật” bằng việc thành lập nhóm cải tiến chất lượng Mặt trời mọc với sáu đảng viên để ra “thi đấu”. Kết quả, nhóm đạt giải cao trong công ty và được chọn sang Nhật Bản tiếp tục tranh tài trong toàn hệ thống Juki. Năm đó, nhóm đã xuất sắc đoạt giải cao nhất.

Đến nay, nhóm Mặt trời mọc có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hơn 7.000 USD (năm 2015), 3.000 USD (năm 2016) và gần 8.000 USD (năm 2017). Từ chỗ dường như không ai biết đến tổ chức đảng trong doanh nghiệp, qua sự kiện này, lãnh đạo công ty đã thay đổi cách nhìn. Công ty tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động, lắng nghe các ý kiến góp ý trong sản xuất, kinh doanh và bảo đảm quyền lợi người lao động, đồng thời tin tưởng giao nhiều vị trí quan trọng cho đảng viên. Giờ đây, Chi bộ Đảng Công ty TNHH Juki Việt Nam đã trở thành “thương hiệu” có tiếng, là niềm tự hào của cán bộ, công nhân.

Không chỉ giúp doanh nghiệp trong các khâu, dây chuyền sản xuất, kinh doanh, Chi bộ Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt Nam 1 thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tạo dựng uy tín bằng việc giữ ổn định tình hình doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn. Có lẽ, ít chi bộ tạo được uy tín khiến chủ doanh nghiệp “ưu ái” như Chi bộ Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt Nam 1. Chi bộ được tổ chức sinh hoạt đúng chiều ngày 10 hằng tháng. Đảng viên dự sinh hoạt được hưởng nguyên lương. Nếu đảng viên nào họp vào thời gian không phải làm việc được tính thêm lương theo quy định làm thêm giờ. Doanh nghiệp cũng trích hai triệu đồng/tháng hỗ trợ chi bộ hoạt động.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Juki Việt Nam (TP Hồ Chí Minh), dù đã tạo dựng được lòng tin với doanh nghiệp và người lao động nhưng để thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp, cần làm nhiều việc hơn nữa. Thí dụ, mục tiêu giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết vướng mắc thủ tục hành chính trong kinh doanh sản phẩm hay mở rộng sản xuất thì dường như rất khó, vượt quá tầm tay. Vì vậy, ngoài phát huy nội lực, tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN rất cần sự cộng tác, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền cấp trên cùng các cơ quan chức năng.

Những kết quả, hạn chế, vướng mắc trong phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các đơn vị KTNNN cho thấy, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư xác định, muốn nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTNNN, mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mọi cá nhân cần phát huy trí tuệ, góp sức thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đây cũng chính là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đặt ra.

* Bài 2: Nhiều vướng mắc, khó khăn

* Bài 1: Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết

---------------------------------------------

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 11-6-2019.

NHÓM PHÓNG VIÊN