Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”

Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng

Thứ Năm, 13/06/2019, 00:52:20
Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhiều năm qua các cấp ủy đảng của tỉnh Tây Ninh đã có nhiều cách thức đưa thông tin chính thức của Đảng đến đảng viên. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều biện pháp để các cơ sở đảng thực hiện nghiêm kết luận, chỉ thị quan trọng này.
Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng

Báo Đảng là nhu cầu không thể thiếu với cán bộ, đảng viên lão thành ở Tây Ninh.

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 13 đảng bộ trực thuộc tám huyện, một thành phố, bốn đảng ủy với 610 tổ chức cơ sở đảng và 35.644 đảng viên. Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Văn Phước, thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; đăng, phát trên báo, đài, truyền hình, trạm truyền thanh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Nhờ đó, từ năm 2012 đến tháng 5-2019, toàn bộ 610 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, với số lượng hơn 10.027.720 tờ báo (các loại) và hơn 349.224 cuốn tạp chí các loại. Nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và do lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất chi.

Ghi nhận tại một số cơ sở đảng, chúng tôi thấy hình thức đọc báo, tạp chí của Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh là có; một số đơn vị biên phòng khu vực biên giới như Xa Mát, Vàm Trảng Trâu, Phước Chỉ, Phước Tân… chọn các nội dung chính trị quan trọng để đọc trong cuộc họp, sinh hoạt buổi sáng của đơn vị. Các chi bộ ấp vùng sâu, vùng biên giới còn cho đảng viên mượn báo, tạp chí về nhà đọc. Một số đơn vị quân sự lập tủ, kệ đựng các loại sách báo, tạp chí, để phục vụ người đọc và khi có số báo, tạp chí mới thì số báo, tạp chí cũ được cấp đi.

Đồng chí Nguyễn Minh Triều, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói: “Việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên báo, tạp chí của Đảng, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” đã có tác dụng lan tỏa cái đẹp, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh; lấn át những thông tin xấu, độc hại đang có rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều bài báo trên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Tây Ninh cũng được Tỉnh ủy đưa lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều huyện ủy cho biết một số chi bộ, đảng bộ (nhất là ở cấp xã, ngành, đoàn thể ở cơ sở) còn gặp khó khăn về kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Một số đơn vị sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào mục đích khác. Đối với các ấp vùng nông thôn, vùng sâu, thời gian chuyển báo từ xã xuống chi bộ có khi mất ba ngày; số lượng báo ít, cho nên việc chia sẻ đến tập thể còn hạn chế.

Nguyên nhân của tình trạng này là do một số cấp ủy có lúc chưa quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, nhất là trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chính trị về việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng. Đảng bộ huyện Trảng Bàng (có 187 chi bộ, là đơn vị có số chi bộ nhiều thứ năm trong tỉnh), trong bảy năm chỉ mua 32.900 tờ Báo Nhân Dân. Trong khi đó, Đảng bộ huyện Tân Biên phát hành đến 501 nghìn tờ Báo Nhân Dân dù chỉ có 148 chi bộ. Bên cạnh đó, các Đảng bộ Quân sự (27 chi bộ), Biên phòng (31 chi bộ), Công an (16 chi bộ), tuy ít đảng viên nhưng chấp hành tốt các quy định về mua và đọc báo Đảng... Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho hay: “Báo Đảng là nguồn thông tin quan trọng mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng vùng biên giới rất cần. Có tờ báo mà chúng tôi đọc từ trong đồn biên phòng xong, chuyển ra các trạm, chốt cảnh giới mà chiến sĩ vẫn thay nhau đọc”.

Bí thư Huyện ủy Tân Châu Nguyễn Ðình Xuân chia sẻ: “Bảy năm qua, các cơ sở đảng đã đặt mua thông qua bưu điện 450 nghìn tờ Báo Nhân Dân, 534 nghìn tờ Báo Tây Ninh, 21 nghìn cuốn Tạp chí Cộng sản. Chúng tôi nhận thức việc này là quan trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kiểm tra chấn chỉnh nếu cấp ủy cơ sở làm chưa đúng, chưa nghiêm. Báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay”.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phải đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên phải coi việc đọc báo Đảng là nhiệm vụ chính trị, là nhu cầu thường xuyên. Cấp ủy các cấp phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định. Tiếp tục đưa nội dung mua báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm và khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị thực hiện tốt; phê bình, có chế tài đối với nơi nào thực hiện chưa nghiêm. Ngành bưu điện cần nâng cao hiệu quả công tác phát hành, đưa báo, tạp chí của Đảng đến các chi bộ, đảng bộ ấp, khu phố.

DƯƠNG MINH ANH