Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 19/05/2019, 02:27:04

Ðạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh