[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 17/05/2019, 13:07:41
[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

NGUYÊN MINH - ĐỨC TRUNG