Chăm lo đời sống người lao động

Thứ Bảy, 11/05/2019, 03:51:27

Trong những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam đã xây dựng nhiều chương trình lớn, hoạt động tập trung, triển khai ngày càng đồng bộ ở các cấp công đoàn nhằm chăm lo nhiều hơn những lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Nhiều LÐLÐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành T.Ư, LÐLÐ quận, huyện, khu công nghiệp đã có những chuyển biến quan trọng trong việc chăm lo, đáp ứng yêu cầu thực tế của người lao động như: hỗ trợ tìm việc làm cho công nhân khi bị mất việc; tổ chức đám cưới tập thể cho công nhân; tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho gia đình công nhân, viên chức, lao động…

Từ năm 2016, Chương trình "Tết Sum vầy" được Tổng LÐLÐ Việt Nam chỉ đạo trở thành hoạt động hằng năm và có bước phát triển ngày càng sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ để mọi đoàn viên, người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết. Nghị quyết về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động" thể hiện nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Thực hiện Nghị quyết này, từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 2.280 công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công, nâng giá trị bữa ăn ca cho hơn 587 nghìn người lao động từ 15.000 đồng/suất ăn ca trở lên.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động được triển khai đầu năm 2017, đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong hoạt động công đoàn mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến nay, Tổng LÐLÐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với 1.157 đối tác là các Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của gần hai triệu lượt đoàn viên với số tiền 758 tỷ đồng. Ðề án "Ðầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cấp công đoàn triển khai từ tháng 5-2017 đã mở ra những điều kiện mới để công đoàn trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao, cho đoàn viên, người lao động.

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể, tuy nhiên, vẫn cần nhìn nhận thẳng thắn, số lượng đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình còn thấp so với tiềm năng của tổ chức và mục đích yêu cầu đề ra. Nguyên nhân là việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn mang tính hành chính, thiếu quyết liệt, tính chủ động thấp, các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chưa được xử lý nhanh chóng, triệt để. Một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn chưa mặn mà với chương trình…

Để ngày càng có nhiều đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình, Tổng LÐLÐ Việt Nam cần thúc đẩy các giải pháp, chính sách nhằm tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm hơn nữa tới doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, thành lập tổ thương lượng tập thể, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm đạt được những điều khoản có lợi hơn cho người lao động, tiến tới ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động.

Tổng LÐLÐ Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc cấp thẻ đoàn viên theo mẫu mới cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tiếp tục tìm kiếm đối tác ký kết thỏa thuận nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Ðịnh kỳ xem xét tăng các phúc lợi cho đoàn viên công đoàn theo nội dung đã ký kết với đối tác. Ban hành Nghị quyết chỉ đạo việc đưa chương trình phúc lợi cho đoàn viên của các đơn vị làm tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá thi đua hằng năm. Ðối với các đối tác ký kết, cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình giảm giá trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động hỗ trợ đoàn viên khi có nhu cầu mua sắm.

Phúc Quân