Kỷ luật Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Thứ Sáu, 11/01/2019, 03:05:35

TTXVN - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phạm Sáu, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nguyên nhân bị kỷ luật là do đồng chí Phạm Sáu thiếu trách nhiệm khi chậm chỉ đạo ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ; ký ban hành quy chế làm việc của chi bộ có nội dung không đúng Quy định số 29 của Ban Chấp hành T.Ư; chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư, ký nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để chuyển sinh hoạt Ðảng không thông qua chi ủy; trong sinh hoạt chi bộ, có lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong chi bộ.

Ðồng chí Phạm Sáu còn vi phạm Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của cơ quan.