Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 06/12/2018, 12:55:42

NDĐT - Ngày 6-12, tại Kỳ họp thứ IX, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội; đồng thời tiến hành công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng đồng chí Hoàng Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị tập trung xem xét và quyết định thông qua 39 báo cáo, tờ trình, quy định, kế hoạch, đề án trình kỳ họp theo luật định; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trình HĐND bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung,...

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Nam, sinh năm 1971, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 45/45 phiếu bầu, đạt 100%.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu; biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Mai Thức, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (do thực hiện chế độ nghỉ hưu từ tháng 11-2018).

TRẦN HIẾU MINH