[Infographic] Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XIV - Những nội dung, hoạt động chính

Thứ Hai, 22/10/2018, 17:31:36

NDĐT- Ngoài công tác nhân sự quan trọng như bầu Chủ tịch nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, lấy phiếu tín nhiệm; Kỳ họp lần này còn thực hiện công tác xây dựng pháp luật, các hoạt động giám sát và những vấn đề quan trọng khác.

[Infographic] Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XIV - Những nội dung, hoạt động chính

LÊ HÀ - QUỐC DŨNG - ĐỨC DUY