Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Sáu, 12/10/2018, 15:15:16

NDĐT - Ngày 12-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10- 2018).

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cơ quan UBKT T.Ư.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Quyền Chủ tịch nước; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương UBKT T.Ư qua các thời kỳ; thường trực cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 70 năm qua, thành tích cùng sự nỗ lực không ngừng của lớp lớp thế hệ cán bộ kiểm tra đã làm nên truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy" của ngành Kiểm tra Đảng.

Bên cạnh phương hướng về công tác kiểm tra đã được ngành xác định, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm... Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"...

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, một mặt, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra; coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm lại chặng đường 70 năm vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư nhấn mạnh, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao đặt ra cho UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính; kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, tập trung những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Khi đã xác định rõ dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan; xử lý kỷ luật nghiêm minh, công tâm, đúng người, đúng vi phạm; không để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra “cách cấp” để tạo sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, né tránh.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cơ quan UBKT T.Ư vì những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú trao Cờ thi đua tặng 20 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của UBKT T.Ư.

Tin, ảnh: TIỂU PHƯƠNG