Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên -Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Sáu, 12/07/2019, 15:29:25

NDĐT- Sáng 12-7, tại TP Huế, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (12-7-1989 – 12-72019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước phong tặng.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên -Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, sau ngày đất nước giải phóng, Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Chi bộ Liên cơ I và Liên cơ II. Năm 1976, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập ba tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên được hợp nhất.

Tháng 7-1989, sau khi chia lại địa giới hành chính tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng Thừa Thiên - Huế được tái lập. Ban Chấp hành lúc bấy giờ chỉ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có năm đồng chí với 55 tổ chức cơ sở đảng, 1.184 đảng viên. Tháng 12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sáp nhập hai Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ Khối luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh. Đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.000 đảng viên.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những giai đoạn có sự thay đổi về mặt tổ chức, nhưng Đảng bộ luôn quán triệt và nắm vững các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy vào hoàn cảnh thực tiễn của Đảng bộ Khối một cách đúng đắn, sáng tạo; bằng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực.

Càng tự hào về những kết quả đạt được, chúng ta càng phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối là hết sức quan trọng, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ là những cơ quan tham mưu tổng hợp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối là cán bộ chủ chốt, các doanh nghiệp lớn của tỉnh. Vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối trong tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Trường Lưu lưu ý, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực và hiệu quả. Chăm lo xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, tận tụy với công việc; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần cùng với toàn tỉnh thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

CÔNG HẬU