Sinh hoạt tư tưởng

Không cần vượt chỉ tiêu

Thứ Năm, 13/06/2019, 00:50:59
Hôm nay xã tôi tổ chức cuộc họp để người đứng đầu đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư về việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên khu vực nông thôn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nêu vấn đề:

- Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra trong Nghị quyết, hằng năm mỗi chi bộ nông thôn phải kết nạp từ ba đến năm đảng viên và xác định những chi bộ không chỉ đạt mà phải vượt mức đề ra. Nhưng đến nay, kết quả còn thấp, phải chăng các chi bộ chưa nỗ lực hết mình hay còn vì lý do nào khác?

Bí thư Chi bộ thôn 4, đứng lên phát biểu:

- Tôi xin nhận khuyết điểm. Chi bộ thôn 4 đạt kết quả kém nhất. Năm vừa qua, chỉ kết nạp được một đảng viên. Nguyên nhân như các đồng chí đã biết, nguồn phát triển đảng viên của chúng ta rất thiếu. Thôn hiện có hơn 10 thanh niên, đều trình độ hết lớp 12, có phẩm chất đạo đức tốt, chi bộ rất muốn bồi dưỡng kết nạp đảng nhưng các cháu hầu hết đi làm tại các khu công nghiệp.

- Chi bộ thôn 1 năm vừa qua kết nạp được sáu đảng viên, xin cho biết thực tế cơ sở và kinh nghiệm - Bí thư Đảng ủy xã đề nghị.

- Bí thư Chi bộ thôn 1 phát biểu: Để kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu, chi bộ đã chủ động tìm, vận động, thuyết phục các đối tượng trong diện nguồn phát triển đảng. Đối với người đang làm ăn tại thôn, chúng tôi xem xét, bồi dưỡng những yêu cầu còn thiếu hụt như trình độ văn hóa, năng lực lãnh đạo... Với người đi làm ăn xa, thì chúng tôi đến tận xí nghiệp, nơi làm việc để gặp gỡ. Tuy nhiên, qua thời gian theo dõi cho thấy, chất lượng kết nạp đảng viên không cao. Nguyên nhân là do sức ép hoàn thành chỉ tiêu, cho nên chi bộ đã bỏ qua hoặc làm chưa đủ một số quy định như: Xem nhẹ việc phân công theo dõi, bồi dưỡng, bỏ qua khuyết điểm về ý thức chấp hành kỷ luật… Trong sáu đảng viên mới kết nạp, một đảng viên ở tại thôn có tham gia sinh hoạt đầy đủ nhưng không đóng góp được ý kiến nào, giao nhiệm vụ nhưng không chỉ đạo, hướng dẫn được quần chúng. Hai đảng viên làm ăn xa, đã quá sáu tháng không tham gia sinh hoạt nhưng không có đơn đến chi bộ, dù nhắc nhở nhiều lần.

- Như vậy là việc một số đảng viên bị xóa tên thời gian vừa qua, một phần do công tác kết nạp đảng chạy theo chỉ tiêu. Cảm ơn các đồng chí, qua đối thoại trực tiếp, Đảng ủy xã thấy cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Việc đặt ra kế hoạch, chỉ tiêu để phấn đấu là đúng và cần thiết. Nhưng phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn, hoàn cảnh cụ thể, nếu không sẽ dẫn đến chạy theo chỉ tiêu mà bỏ qua chất lượng. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thành tích trong công tác xây dựng Đảng cần phải loại bỏ - Bí thư Đảng ủy xã kết luận.

HOÀI NAM