Chuyển biến tích cực sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum

Thứ Tư, 13/02/2019, 01:23:00
Khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Kon Tum đã triển khai quyết liệt, với những cách làm sáng tạo. Sau hơn một năm, nhiều cơ quan, đơn vị được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đã hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực.
Chuyển biến tích cực sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum

Trường Tiểu học - THCS Trường Sa (phường Trường Chinh, TP Kon Tum) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường, với hơn 600 học sinh. Trong ảnh: Giờ học Tin học của học sinh Trường Tiểu học - THCS Trường Sa. Ảnh: TÚ QUYÊN

Triển khai với quyết tâm cao

Để thông suốt tư tưởng về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp ủy đảng tỉnh Kon Tum đã tuyên truyền, phổ biến kỹ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung này. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện từng nội dung cụ thể. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc cụ thể với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy để thống nhất việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay, với tinh thần dân chủ, công khai, tỉnh Kon Tum đã thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, giảm 91 đơn vị, 129 lãnh đạo, trong đó có ba lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp; 29 lãnh đạo các chi cục, trung tâm, 97 lãnh đạo khoa, phòng trực thuộc chi cục, trung tâm, trường thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Đồng chí A Cường, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, số lãnh đạo các đơn vị này đã giảm nhiều so với trước. Trường cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giảm 10 cấp trưởng, 28 cấp phó; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giảm 11 cấp trưởng, 18 cấp phó các khoa, phòng; Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh giảm hai phó giám đốc; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh giảm 14 cấp trưởng, 10 cấp phó; Ban quản lý rừng phòng hộ Đác Glei sau khi hợp nhất, giảm năm cấp trưởng, một cấp phó; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh giảm bốn cấp trưởng, hai cấp phó… Công an tỉnh giảm năm đơn vị cấp phòng, đang thực hiện cơ cấu lại, giảm đầu mối các đội thuộc phòng và công an các huyện, thành phố. Những chỉ huy cấp đội còn dư sẽ là nguồn để bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy công an xã khi thực hiện công an xã chính quy. Đối với các lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, kinh tế và sự nghiệp khác, hiện nay Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Ở cấp huyện, ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục, chỉ còn bốn đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đã thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh như Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở toàn bộ 10 huyện, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tổng thể sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định từ nay đến năm 2020. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với việc sắp xếp các đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự kiến sẽ thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai rà soát tiêu chuẩn của các thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh có 754 thôn, 120 tổ dân phố, trong đó 100 thôn có quy mô hộ gia đình dưới 50 hộ. Các địa phương đã xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Hiện nay đã có ba huyện là Đác Hà, Kon Rẫy và Đác Tô gửi Đề án sáp nhập thôn từ nay đến năm 2020 với 44 thôn.

Khó đến đâu, gỡ đến đó

Không khí chung của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum là quyết liệt, khẩn trương, mạnh dạn sáp nhập các đơn vị trùng chức năng, nhiệm vụ, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Ia H’Drai là một huyện mới được thành lập hơn ba năm. Khi thành lập, huyện không được giao biên chế mà trên cơ sở điều chỉnh biên chế của các địa bàn khác. Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo huyện Ia H’Drai không được sao chép mô hình tổ chức của các địa phương khác mà có bước đi cải tiến mới trong khâu tổ chức bộ máy. Cụ thể, về tổ chức bộ máy các phòng, ban của UBND huyện chỉ tổ chức 7 trong số 12 phòng, ban. Trong đó: Văn phòng HĐND, UBND nhận thêm nhiệm vụ của Phòng Y tế và Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế hạ tầng nhận thêm nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Kinh tế - Phát triển nông thôn nhận thêm nhiệm vụ của Phòng Dân tộc; Phòng Nội vụ nhận thêm nhiệm vụ của Phòng Lao động. Đồng thời, cử một số đồng chí trưởng các ban Đảng nhận thêm nhiệm vụ tại một số phòng, ban. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đối với các đơn vị sự nghiệp, huyện không thành lập riêng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh, truyền hình mà thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, thực hiện các chức năng của Đài Truyền thanh, truyền hình, Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể thao huyện.

Thực tế qua ba năm hoạt động, bộ máy chính quyền tại huyện Ia H’Drai đã đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị hành chính cấp huyện. Ở nhiều lĩnh vực, sau khi sáp nhập, công việc được hoàn thành tốt hơn. Đồng chí Ngô Văn Thuy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết: “Là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, khi được giao thêm nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, ban đầu tôi rất lo lắng vì sợ không đảm trách hết công việc được giao. Nhưng qua một thời gian thực hiện nhiệm vụ, tôi cho rằng đây là một mô hình tốt, hợp lý, vì Trưởng Ban Tuyên giáo là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, có sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên hơn của các đồng chí cấp ủy, do vậy khi kiêm chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thì nội dung, chất lượng đào tạo cho các lớp bồi dưỡng của trung tâm cũng sát hơn với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, nhờ vậy, chất lượng đào tạo được nâng lên”.

Theo đồng chí Trần Nam Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ia H’Drai, việc hợp nhất chức danh người đứng đầu đã giúp Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác tổ chức cán bộ, giảm được các khâu trung gian, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy với chương trình công tác cán bộ của UBND huyện và các cơ quan trực thuộc UBND huyện. Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai Nguyễn Văn Lộc chia sẻ: Từ những kết quả đạt được ban đầu trong bố trí, sắp xếp bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã chọn huyện Ia H’Drai là đơn vị thí điểm thực hiện Nghị quyết 18 và 19, tiến hành hợp nhất các phòng của UBND huyện và các ban tham mưu giúp việc của Huyện ủy, đồng thời đang thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Huyện đang xây dựng đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu thành lập Văn phòng chung của khối Mặt trận - đoàn thể. Sau khi sáp nhập các phòng, ban ở huyện Ia H’Drai, mọi công việc dưới sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Do được tổ chức, sắp xếp ngay từ khi thành lập huyện nên không xảy ra vấn đề thừa biên chế, dôi dư về chức vụ.

Sở Y tế là một trong các đơn vị đi đầu trong sắp xếp lại bộ máy. Đến nay, Sở đã giảm 20 đơn vị cấp phòng, 12 đầu mối trực thuộc cấp phòng; 49 lãnh đạo đơn vị và cấp phòng trực thuộc. Việc kiện toàn sắp xếp lại các đơn vị đã tạo thuận lợi cho ngành y tế tiết kiệm trang thiết bị, trụ sở, phương tiện. Giám đốc sở Y tế Đào Duy Khánh nhận xét: Khi sáp nhập, tôi thấy tinh thần, thái độ, cung cách làm việc của các đơn vị sáp nhập có sự chuyển đổi tích cực. Thí dụ trước đây, khi chưa sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thì ngành y tế Kon Tum chỉ có một Trung tâm Y tế dự phòng đạt chuẩn còn các đơn vị khác chưa đạt chuẩn. Khi được sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thì đòi hỏi cán bộ, nhân viên của các trung tâm khác phải phấn đấu để đạt mức chuẩn chung. Tuy nhiên, đồng chí Khánh cũng thừa nhận, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy tại Sở Y tế Kon Tum đang gặp một số khó khăn vướng mắc như chỉ mới bố trí lại công việc mà chưa tinh giản được biên chế. Khi mới sáp nhập, bổ sung nhiệm vụ, một số vị trí việc làm chưa đáp ứng được. Việc sắp xếp tài sản công như trụ sở làm việc, ô-tô chuyên dụng còn vướng mắc... Hiện nay, Bộ Tài chính đang tạm dừng đợi hướng dẫn mới, chính vì thế đơn vị chưa tham mưu được cho UBND tỉnh điều chỉnh sắp xếp lại cho phù hợp, ổn thỏa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum xác định, để làm tốt công việc tinh gọn bộ máy thì phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong thực hiện cần có sự sáng tạo, đổi mới nhằm tạo ra sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở nhằm tinh gọn bộ máy của Đảng, chính quyền hoạt động một cách hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Kon Tum và nhiều địa phương đang chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, xã, thôn với tinh thần khẩn trương. Tuy nhiên, quá trình sáp nhập, chia tách các đơn vị cần có sự chỉ đạo đồng bộ của các cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương vì liên quan đến phân bổ tài chính, biên chế, chế độ, chính sách cán bộ và các vấn đề khác. Việc tạm dừng sắp xếp, sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện là cần thiết song Chính phủ cần nhanh chóng có quy định để “phong trào tinh gọn bộ máy” giữ được khí thế và đạt kết quả tốt.

ĐINH SỸ TẠO và HÀ HỒNG HÀ