Điện Biên hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung
Điện Biên hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Điện Biên bình quân giai đoạn 2004-2018 đạt 8,72%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 5,34 triệu đồng/năm vào giai đoạn 2004 - 2008 tăng lên 22,69 triệu đồng/năm giai đoạn 2014 - 2018.

Không thể biện minh
Không thể biện minh

Từ thông tin bức xúc của người dân về việc Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng người nhà cố ý chặt phá cây trồng của một hộ dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ sự việc này.

Nơi trao gửi những tình cảm thiêng liêng
Nơi trao gửi những tình cảm thiêng liêng

Ngày 25-11-1970, trong niềm tiếc thương vô hạn, với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân ta, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 206-NQ/TW về việc thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép
Góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép

Tỉnh Quảng Nam có tài nguyên rừng đa dạng, phong phú. Tỉnh đã ban hành chủ trương đóng cửa rừng từ lâu nhưng nhiều người dân ở các huyện miền núi vẫn vào rừng khai thác gỗ tự nhiên về làm nhà ở.

Yên Khánh làm theo lời Bác
Yên Khánh làm theo lời Bác

Khắc sâu lời Bác dặn, 60 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh (Ninh Bình) luôn đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, tập trung phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần cùng cả tỉnh giành nhiều thắng lợi trên các mặt công tác.

Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng
Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng

Trong hai ngày 13 và 14-6, tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía bắc lần thứ 21 với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” do Báo Thái Nguyên tổ chức. Dự hội thảo có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; đại diện Báo Nhân Dân, một số báo, tạp chí của Đảng ở trung ương.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)
Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 3: Giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN), bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế ngoài nhà nước khác tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần thiết phải tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng
Nâng cao nhận thức trong việc mua, đọc báo Đảng

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhiều năm qua các cấp ủy đảng của tỉnh Tây Ninh đã có nhiều cách thức đưa thông tin chính thức của Đảng đến đảng viên. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều biện pháp để các cơ sở đảng thực hiện nghiêm kết luận, chỉ thị quan trọng này.

Không cần vượt chỉ tiêu
Không cần vượt chỉ tiêu

Hôm nay xã tôi tổ chức cuộc họp để người đứng đầu đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư về việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên khu vực nông thôn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nêu vấn đề:

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ

NDĐT- Ngày 12-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Lắc đã ban hành Thông cáo báo chí thông tin về họp kỳ 63 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.